PHP | Format Kontrolü

Kullanıcıdan aldığımız verilerin belirli kritelerlere uygun olması gerekmektedir bunun kontrolünü PHP ile nasıl yapabilirsiniz bunu anlatacağım Kullanacağımız fonksiyon hazır fonksiyondur işlemlerimizi bu fonksiyonla gerçekleştireceğiz filter_var();

ÖZEL ADIAÇIKLAMASI
FILTER_VALIDATE_BOOLEANGirilen değer boolen mı
FILTER_VALIDATE_EMAILGirilen değer e-posta adresimizidir
FILTER_VALIDATE_FLOATGirilen değer Float mı
FILTER_VALIDATE_INTGirilen değer integer mı
FILTER_VALIDATE_IPGirilen değer IP adresi mi
FILTER_VALIDATE_URLGirilen değer URL mi
FILTER_SANITIZE_EMAILEmail adresine uygun olmayan karakterleri temizle
FILTER_SANITIZE_ENCODEDÖzel Karakterleri temizle
FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTESTek tırnak yada Çift tırnak karakterlerini temizler
FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOATFloat olmayan tüm karakterleri temizler (+ – hariç)
FILTER_SANITIZE_NUMBER_INTİnteger olmayan tüm karakterleri temizler (+ – hariç)
FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARSTüm özel karakterleri temizler
FILTER_SANITIZE_STRINGString olmayan tüm karakterleri temizler
FILTER_SANITIZE_URLURL olmayan tüm karakterleri temizler

Parametrelerden Örnek bir adet Kullanalım

Kod :

if(filter_var('naber@umutaslan.com.tr', FILTER_VALIDATE_EMAIL))
{
echo 'Mail adresinde Sorun Bulunmuyor';
}
else{
echo 'Sorunlu bir Mail adresi!';
}

Bir Sonraki konumda görüşmek üzere