PHP | ZIP Dosyası Oluşturma

PHP İle ZIP Dosyası nasıl oluşturulur ?, Nasıl Açılır?, Nasıl Ekleme Yapılır?, Ve Nasıl Kapatılır ? Bunları göreceğiz işlem çok basit konumuza geçelim.

PARAMETRELERAÇIKLAMA
ZipArchive::CREATEYeni bir zip dosyası oluşturur.
ZipArchive::openZip arşivini açar.
ZipArchive::addFileBelirtilen dosyayı zip arşivine ekler.
ZipArchive::closeArşivi kapatır.
//Kütüphaneyi çağırıyoruz
$new = new ZipArchive();
//Zip adını belirliyoruz
$zipAd  = getcwd()."/mysql.zip";
//Zip oluşturuyoruz.
$zipcr = $new->open($zipAd, ZIPARCHIVE::CREATE);
// Zip oluşturma işlemi gerçekleşmişse
if( $zipcr === TRUE ){
  // Anadizinde yer alan test.txt dosyası eklenecek
  $new->addFile("db.sql");
  echo "mysql.zip dosyası oluşturuldu 
 db.sql dosyası eklendi.";
  $new->close();
}else{
  $new->close();
  echo "dosya oluşturulamadı!";
}

Zip oluşturma işleminin gerçekleştirildiği değişkenden gelen çıktı TRUE ise içerisine seçilen dosyaların eklenmesini sağlıyoruz. Arşive eklemek için ZipArchive::addFile işlevini kullanıyoruz. Eklenecek dosyayı parametre olarak addFile() içerisinde bildiriyoruz. Zip işlemleri burada son bulduğu için ZipArchive::close ile çalışmayı sonlandırıyoruz.